Privacy verklaring

Over Hanneke Vermoolen / de verantwoordelijke

Hanneke Vermoolen is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die haar worden toevertrouwd. Als er anderen worden betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring.

Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Hanneke Vermoolen
Louis Bouwmeesterstraat 117
7558 TV Hengelo

KvK nummer: 84680415
BTW nummer: NL004000822B45

Contact opnemen kan via het contactformulier op deze website of telefonisch via 06-46206821.

Verwerken

Hanneke Vermoolen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopiëren, bekijken, weergeven, delen, etc.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer, maar het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon. Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald, zoals informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Hanneke Vermoolen verwerkt wel bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die Hanneke Vermoolen verwerkt (kunnen zijn):
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Gewoon Slapen (kan) verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bank- en betaalgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Hanneke Vermoolen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hanneke@gewoon-slapen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Wanneer er welke gegevens worden verwerkt kun je hieronder lezen.

Contactformulier

Als je het contactformulier op de website hebt ingevuld, heb je hier zelf contactgegevens achtergelaten. Door je vraag of verzoek in te sturen waar je antwoord op wil hebben, heb je mij toestemming gegeven de gegevens te verwerken en contact op te nemen. Deze gegevens worden alleen gebruikt met het doel contact met je op te nemen en/of jouw vragen te beantwoorden. Als dit contact niet leidt tot een samenwerking, zullen je gegevens binnen twee maanden na het laatste contact worden verwijderd.

Uitvoeren van de overeenkomst

Als er een overeenkomst is gesloten tussen jou en Hanneke Vermoolen, zal ik jouw gegevens gebruiken voor het sturen van de facturen. Ook zal ik je naam, e-mailadres, persoonlijke informatie en informatie over jouw kind(eren) verwerken voor het verlenen van de diensten. Je gegevens zullen niet worden gebruikt met een ander doel dan het nakomen van de overeenkomst. De gegevens die niet meer nodig zijn voor de administratie zullen na afloop van de overeenkomst binnen zes maanden worden verwijderd.

Administratie

Hanneke Vermoolen is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Hieronder vallen ook jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt ook correspondentie bewaard die nodig is om aan te tonen dat je daadwerkelijk mijn klant bent (geweest). Er is een wettelijke bewaarplicht van 7 kalenderjaren, geteld vanaf de eerste januari van het jaar na het jaar waarin de gegevens zijn ingevoerd in het systeem. Op basis daarvan zal ik jouw gegevens 8 jaar bewaren. Na het verstrijken van deze termijn worden je gegevens vernietigd.

Cookies

Op mijn websites gebruik ik cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat (laptop, telefoon, etc…) worden geplaatst door de website. Sommige cookies mag ik zonder toestemming plaatsen, omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. Andere cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft. Je kunt cookies zelf verwijderen via de browserinstellingen van het apparaat waarmee je de website hebt bezocht.

Mijn website plaatst de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt en de juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, bijvoorbeeld, dat je ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kan je de website niet bezoeken en kan ik ook geen werkende website houden.

Analytische cookies
Analytische cookies geven inzicht in jouw bezoek op de website. Ik kan in Google Analytics precies zien hoe je door de website heen bladert, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke niet, op welk apparaat je de website bezoekt en andere relevante gegevens waardoor ik mijn website kan verbeteren. Het is voor mij natuurlijk van groot belang dat de website goed werkt en aansluit op wat jij interessant vindt. Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres, maar het IP adres wordt niet volledig opgeslagen en wordt niet gedeeld met derden. Daardoor zijn deze gegevens niet naar jou te herleiden en is het geen persoonsgegeven meer. Toestemming is alleen nodig voor persoonsgegevens. Google heeft geen toestemming om de gegevens van mijn site te gebruiken.

Tracking/marketing cookies
Dit zijn cookies die bijhouden hoe jij over het web surft. Op deze manier kan ik relevante advertenties laten zien, zien hoe je bij mijn site bent gekomen of advertenties van andere websites of sociale media laten zien. Dit zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen en die worden herkend, waardoor je alleen relevante advertenties te zien krijgt. Deze cookies gebruikt Gewoon Slapen niet.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 


Delen van persoonsgegevens met derden

Hanneke Vermoolen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanneke Vermoolen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik van jou over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hanneke@gewoon-slapen.nl.

Hanneke Vermoolen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hanneke Vermoolen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via hanneke@gewoon-slapen.nl